Inwestycje z gwarancją kapitału

Systematycznie oszczędzasz pieniądze, które mają zabezpieczyć przyszłość Twoją lub Twoich najbliższych. Pomnażanie pieniędzy to proces stały, ale co najważniejsze, z wypracowanego zysku można korzystać.

Systematycznie oszczędzasz pieniądze, które mają zabezpieczyć przyszłość Twoją lub Twoich najbliższych. Pomnażanie pieniędzy to proces stały, ale co najważniejsze, z wypracowanego zysku można korzystać. Jednak, czy pomyślałeś jednak o tym, co stanie się w sytuacji, gdy poważnie zachorujesz lub umrzesz?

Czy masz przygotowane środki na leczenie? Czy wiesz, że przekazanie Twoich oszczędności najbliższym będzie połączone z koniecznością zapłacenia przez nich podatku od darowizn i spadków? Czy wiesz, że Twoje pieniądze na lokatach również są opodatkowane? Można tych kosztów uniknąć! Jak? Rozwiązaniem jest ubezpieczenie na życie z możliwością oszczędzania, które oferowane jest przez różnorodne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Gwarancja zwrotu składek

Rozwiązanie zawierane jest na czas określony, ale samodzielnie ustalasz jego parametry, takie jak czas trwania czy wysokość składki. Robisz to stosownie do swoich planów i możliwości finansowych. Jeżeli przy podpisywaniu umowy zdecydujesz się na opcję zabezpieczenia Twoich składek, gdy umowa dobiegnie końca, wypłata zgromadzonych przez Ciebie pieniędzy na pewno nie będzie niższa, niż wpłacone przez Ciebie pieniądze.

Trwające rozwiązanie może się skończyć z powodu zerwania przez Ciebie umowy, z powodu Twojej śmierci lub po prostu dobiegnie końca. Gdy dobiegnie końca, w tym przypadku nazywa się to „dożyciem”, firma wypłaci Ci co najmniej równowartość wpłaconych przez Ciebie składek. W efekcie – masz ochronę całkowicie za darmo!

Czy wiesz, że przekazanie Twoich oszczędności najbliższym będzie połączone z koniecznością zapłacenia przez nich podatku od darowizn i spadków?

Gwarantowana wartość wykupu

Jak wspomniano, umowa zawierana jest na czas określony. Jeżeli zechcesz z niej zrezygnować wcześniej, firma wypłaci Ci pewną kwotę pieniędzy. Jej wysokość jest z góry ustalona i wiesz, ile pieniędzy otrzymasz na konto. Nie ma żadnych niespodzianek, niepewności czy rozczarowań. Firma gwarantuje Ci określoną kwotę wypłaty (wartość wykupu) i taką kwotę dostaniesz.

Premie roczne

W każdą rocznicę zawarcia umowy, firma dolicza Ci premię roczną. Jeżeli umowa skończy się z powodu Twojej śmierci lub dlatego, że skończy się czas jej obowiązywania (dożycie), towarzystwo wypłaci nie tylko zgromadzone pieniądze, ale również wszystkie premie roczne.

W przypadku dożycia do końca okresu umowy – Ty otrzymasz pieniądze. Jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do Twojej śmierci, premie zostaną doliczone do wypłaty i przesłane na konto wskazanej przez Ciebie osoby.

Bezpieczne inwestycje

Firma ubezpieczeniowa lokuje wpłacane przez Ciebie pieniądze. Robi to po to, by na koniec trwania umowy wypłacić Ci więcej niż wpłaciłeś. W związku z tym inwestuje przede wszystkim w bezpieczne instrumenty finansowe (aż 70% wpłaconych środków). Są to głównie obligacje Skarbu Państwa lub innego, wiarygodnego podmiotu. Pozostałe pieniądze inwestowane są w inne instrumenty. Zastosowanie takich właśnie proporcji zabezpiecza Twój kapitał, pozwala na wypracowanie premii rocznych i wyższą wypłatę na koniec trwania umowy.

Bez podatków

Przy wypłacaniu środków na koniec trwania umowy (dożycie) otrzymujesz pieniądze, które w aspekcie formalno – prawnym są świadczeniem, a jako takie nie podlegają opodatkowaniu od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Sam produkt nie jest też lokatą, więc nie może zostać w ten sposób obciążony. W razie Twojej śmierci, wskazana przez Ciebie osoba również otrzymuje świadczenie.

W związku z tym, no również nie podlega oprocentowaniu, tym razem od spadków i darowizn.

Możesz wskazać dowolnego uposażonego (osobę, która otrzyma pieniądze po Twojej śmierci). Nie musi to być nawet ktoś z rodziny. Samo wskazanie powoduje, że wypłata jest realizowana bez procedury dziedziczenia i z pominięciem jego zasad ustalonych w przepisach polskiego prawa.