Szeroka paleta

i

Dzięki temu oferujemy najlepsze rozwiązania dostosowane do warunków rynkowych. Od produktów opartych o rynek kapitałowy, aż po szeroki rynek nieruchomości i metali szlachetnych.

Zaufanie to podstawa, dlatego sami inwestujemy w rozwiązania, które proponujemy. Wspólnie budując majątek swój i swoich klientów.

Inwestycje w ziemie

Ziemia jest dobrem ograniczonym. Nie da się jej wyprodukować dodatkowo.

Inwestycje w nieruchomości ZAGRANICZNE

Inwestycja w apartamenty w Albanii to bardzo wysokie stopy zwrotu.

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje kapitałowe to zakup całości lub części jakiegoś dobra materialnego i korzystanie z wynikających z tego tytułu korzyści.

Inwestycje w metale szlachetne

Od lat najbogatsi ludzie tego świata gromadzą zróżnicowane aktywna inwestycyjne, wśród których znajdują się właśnie metale szlachetne.

Inwestycje z gwarancją kapitału

Ubezpieczenie na życie z możliwością oszczędzania, które oferowane jest przez różnorodne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Audyt portfela inwestycyjnego

Audyt portfela i weryfikacja wszystkich wykorzystywanych opcji to doskonały sposób na to, by zidentyfikować instrumenty, które zarabiają lub generują straty.

Wsparcie biznesu

HPG odciąża przy podejmowaniu ważnych decyzji finansowych czy też prowadzeniu wnikliwych analiz rynku, ofert lub potrzeb.

zaufanie to podstawa

Oferujemy rozwiązania począwszy od produktów opartych o rynek kapitałowy, aż po szeroki rynek nieruchomości i metali szlachetnych.

Jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę, a jednocześnie poszukujemy rozwiązań inwestycyjnych, które systematycznie budują swoją wartość.

Zaufanie to podstawa, dlatego sami inwestujemy w rozwiązania, które proponujemy. Wspólnie budując majątek swój i swoich klientów.