Inwestycja w metale szlachetne

 

„Złoto to pieniądz. Tak po prostu jest.”
J.P.Morgan

Bezpieczeństwo inwestycji to jeden z głównych czynników, który decyduje o tym, gdzie ulokowane zostaną pieniądze. Bezpieczeństwo to przejawia się nie tylko w małym ryzyku straty i dużym prawdopodobieństwie osiągnięcia zysku, ale również w tym, że sama transakcja jest pewna, a zakupione przedmioty faktycznie są wartościowe.

Jedną z form zabezpieczenia portfela inwestycyjnego jest jego dywersyfikacja poprzez włączenie metali szlachetnych, jako jednej z inwestycji. Od lat najbogatsi ludzie tego świata gromadzą zróżnicowane aktywna inwestycyjne, wśród których znajdują się właśnie metale szlachetne.

Inwestowanie w metale szlachetne

Inwestycje, które koncentrują się wokół zakupu wartościowych kruszców mogą przybierać bardzo zróżnicowane kształty. Najpopularniejsze transakcje obejmują złoto i srebro. Najpowszechniejszą zaś formą jest kupowanie sztabek i monet. Niezależnie od wybranego metalu czy wybranej formy, warto zachować środki bezpieczeństwa. Jeżeli inwestor dopilnuje wszelkich kwestii formalnych to jego inwestycja w metale szlachetne będzie satysfakcjonująca. Zysk nie będzie spektakularny, ale bezpieczny, bo to jedna z bezpieczniejszych form inwestowania, dostępnych obecnie na rynku. Na co warto zwracać uwagę?

Sztabki złota

Oferujemy sztabki, które opatrzone są certyfikatem LBMA (London Bullion Market). Co to oznacza? Akredytacja LBMA to potwierdzenie jakości i wartości kupowanej sztabki. Certyfikat otrzymują tylko te, które spełniają stawiane przez LBMA wymagania. Posiadacz takiej sztabki ma więc pewność, że jest ona takiej wartości, jak deklarował sprzedawca, a jej jakość jest naprawdę wysoka. Dodatkową zaletą jest to, że sztabki z certyfikatem sprzedać można wszędzie tam, gdzie dopuszczalny jest obrót metalami szlachetnymi.

Inwestycja w złoto w sztabach jest jedną z bardzo popularnych form inwestowania w kruszce. Sztaby łatwo przechowywać i łatwo je zabezpieczyć, a przez certyfikat, również łatwo sprzedać. W razie konieczności ich spieniężenia, nie powinno to zająć zbyt wiele czasu.

Dodatkowo, wszystkie sztabki, których masa nie przekracza 100 g pakowane są w specjalne opakowania – Certipack. Każdy Certipack opatrzony jest numerem – tym samy, który widnieje na zapakowanej w nim sztabce. Takie rozwiązanie to dodatkowa korzyść – złoto jest zabezpieczone w sposób oryginalny.

Trzeba pamiętać, że im więcej waży jedna sztabka, tym mniej kosztuje każdy gram złota, który się na nią składa. Dlaczego? Ponieważ przy wyliczaniu kosztów sztabki liczy się nie tylko wartość samego złota, ale również koszt produkcji sztabki (urządzenia, praca ludzi, stemple, formy). Właśnie dlatego wyprodukowanie jednej cięższej sztabki jest tańsze niż wyprodukowanie kilku lżejszych.

Przy sprzedaży jednakże, większym zainteresowaniem cieszą się lżejsze, ponieważ docierają do szerszego grona zainteresowanych klientów – mają niższą cenę za sztukę, a to wpływa na zwiększenie dostępności.

Metale szlachetne niosą ze sobą długoterminowe zyski, ich zasoby są ograniczone – nie ma więc do nich dostępu "powszechnego"

Złote monety

Drugą formą inwestowania w złoto jest zakup złotych monet bulionowych. Co to oznacza? To momenty, których wartość jest stała, niezależnie od tego, kto jest ich emitentem, w a przypadku emisji prowadzonej przez mennice państwowe – wartość ich jest stabilna niezależnie od sytuacji geopolitycznej danego kraju.

W obrocie znaleźć można również monety złote numizmatyczne. Czym różnią się one od tych bulionowych? Przede wszystkim wartością. Monety bulionowe są znacznie stabilniejsze. Te numizmatyczne są rzadkie, kolekcjonerskie, czasem trudne do zdobycia. Ich wartość zależna jest więc od kilku czynników – w tym również od emocji, jakie towarzyszą ich zdobyciu. Złote monety bulionowe opierają swoją wartość głównie na zawartości kruszcu. Właśnie dlatego są pewniejsze niż numizmatyczne, a jednocześnie stanowią świetną alternatywę do oszczędności prowadzonych w tradycyjnej walucie.

Srebrne monety

Na rynku dostępne są również monety srebrne. To również monety bulionowe i też są alternatywą do oszczędności prowadzonych w walucie. Najwyższą wartość mają te, które emitowane są przez mennicę państwową w danym kraju. W związku z tym, udostępnienie ich za granicą może nie przynieść korzyści czy zysków. W kraju natomiast, jest to atrakcyjna oferta, szczególnie, że ich minimalna wartość jest gwarantowana. Na czym to polega? Srebrne monety bulionowe mają przypisaną wartość nominalną. Jest to jednak wartość symboliczna, wybita na monecie, a jej realna wartość obliczana jest na podstawie wartości samego srebra i jego zawartości. Rząd, który decyduje się na emisję srebrnych monet bulionowych gwarantuje natomiast, że ich wartość nigdy nie będzie niższa, niż wybity nominał. To właśnie zapewnienie państwowe zabezpiecza ich minimalną wartość, która często jednak odbiega od tej realnej. W cenę zakupu każdej monety wliczona jest wartość srebra oraz premia dla dealera. To transparentne i bardzo czytelne rozwiązanie. Dzięki temu, przejrzystość takiej transakcji zostaje zachowana.

Inwestycja w metale szlachetne do bardzo dobry sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i podniesienie jego bezpieczeństwa i rentowności.

Metale szlachetne niosą ze sobą długoterminowe zyski, ich zasoby są ograniczone – nie ma więc do nich dostępu „powszechnego”, nie stanowią czyjegoś zobowiązania (jak papiery dłużne), więc nie wiążą się z ryzykiem kredytowym oraz są płynne i łatwo wymienialne – niezależnie od waluty i sytuacji geopolitycznej w danym kraju.