Audyt portfela inwestycyjnego

Analizujemy wszystkie informacje o składnikach inwestycji, by znać punkt wyjścia i wiedzieć, w jakim kierunku wprowadzić zmiany

Dywersyfikacja inwestycji prowadzi do sytuacji w której, jako inwestor masz w swoim portfelu zróżnicowane transakcje i instrumenty finansowe. Mnogość tych rozwiązań może prowadzić do sytuacji, w której któryś z instrumentów lub nawet kilka, nie przynosi zysków, a wręcz generuje straty, które nie są zauważone, bo rekompensują je zyski z innych inwestycji. By taką sytuację zdiagnozować i zidentyfikować nierentowne instrumenty, konieczny jest audyt portfela inwestycyjnego, który z przeprowadzamy. Na początku każdej współpracy analizujemy wszystkie informacje o składnikach inwestycji, by znać punkt wyjścia i wiedzieć, w jakim kierunku wprowadzić zmiany.

Portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny to nic innego, jak całość podejmowanych inwestycji. Znajdują się w nim wszystkie instrumenty finansowe, ale również inwestycje kapitałowe czy nieruchomości.

Gdy portfel jest bardzo zróżnicowany może się zdarzyć tak, że jeden z instrumentów będzie generował straty, a nie zostanie zauważony. Audyt portfela i weryfikacja wszystkich wykorzystywanych opcji to doskonały sposób na to, by zidentyfikować ten instrument i podjąć co do niego właściwe kroki.

 

Gdy w wyniku przeprowadzonego audytu okaże się, że Twoje instrumenty finansowe są nierentowne, zaproponujemy ich optymalizację lub zakończenie inwestycji.

W ramach prowadzonego audytu portfela inwestycyjnego przeanalizujemy wszystkie posiadane w nim aktywa, instrumenty i rozwiązania.

Sprawdzimy rentowność:

• polis inwestycyjnych;

• polis inwestycyjnych;

• polisolokat;

• lokat strukturyzowanych;

• funduszy inwestycyjnych (otwartych i zamkniętych);

• akcji;

• obligacji;

• nieruchomości;

• kredytów;

• ubezpieczeń na życie.

W ramach audytu przeanalizujemy koszty manipulacyjne instrumentów, opłaty administracyjne, sposób zarządzania funduszami i osiągane wyniki. Może się tak zdarzyć, że koszty przewyższają osiągane zyski, a taka inwestycja jest zwyczajnie nieopłacalna.

Co po audycie?

Gdy w wyniku przeprowadzonego audytu okaże się, że Twoje instrumenty finansowe są nierentowne, zaproponujemy ich optymalizację lub zakończenie inwestycji. Zależnie od sytuacji, podejmiemy działania, które będą zmierzały do poprawienia rentowności Twoich inwestycji, jak również posiadanych przez Ciebie instrumentów finansowych.

Pamiętaj, że systematyczna kontrola posiadanych w portfelu instrumentów to najlepszy sposób na to, by usprawniać i poprawiać swoje wyniki finansowe. W ten sposób redukujesz koszty i ewentualne straty, a Twoje inwestycje stają się jeszcze zyskowniejsze.