Polityka prywatności

 

W trosce o ochronę Pani/Pana prywatność uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz w związku z tym informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOLIDAY PROPERTIES GROUP SP. Z O. O.  z siedzibą w Katowicach przy ulicy Porcelanowa 60, 40-035 Katowice.Kontakt z osobą odpowiedzialną za komunikację w sprawie danych osobowych można uzyskać pod adresem office@hpg.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu realizacji naszych usług oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem Spółki.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym mogą być za Pani/Pana zgodą profilowane w celu dostosowania realizowanej usługi do Pani/Pana indywidualnych potrzeb. Bliższe informacje może otrzymać Pani/Pan w siedzibie Spółki.

Każde przetwarzanie Pani/Pana danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań, preferencji zakupowych, zainteresowań technicznych, zapewnienie ich bezpieczeństwa jak również marketingu i korespondencji handlowej Spółki jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych klientów Spółki, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pan/Pani wyraża zaznaczając przycisk „Akceptuję”, znajdujący się na początku tekstu.